"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Začasno in občasno delo upokojencev - ZPIZ

delo upokojenca kot prokurista
Pogledali bomo, kako se delo prokurista razlikuje od dela poslovodje ter s tem v povezavi, pogledali obdavčitev dohodkov prokuristov. Obravnavali bomo tudi, kako dohodki, ki jih prejema upokojenec, vplivajo na njegovo pokojnino in kako so obdavčeni.

Images of delo upokojenca kot Prokurista

Prejeli smo vprašanje člana glede brezplačnega dela upokojenca, ki je prokurist d.o.o. v tej družbi (gre za družinskega člana-očeta od lastnice in direktorice podjetja). Gre za družbo z več kot 10 zaposlenimi, zato kratkotrajno delo družinskih članov ne pride v poštev. Ali je dovolj, da je kot prokurist vpisan v sodni register, kar je in lahko na podlagi tega opravlja delo prokurista.

Možnosti dela upokojencev in različna obdavčitev …

Navedene možnosti različnih oblik dela so povezane z zakonodajnimi določbami glede pravilne obdavčitve kot tudi ustrezne prijave upokojenca. 1. Delo po avtorski pogodbi Upokojenec lahko opravi delo po avtorski pogodbi, če ima delo lastnost avtorskega dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Kako so obdavčeni upokojenci, ki delajo kot …

Kot določa Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca od 1.3.2020 znaša 5,05 EUR bruto. Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 EUR.

Kako so obdavčeni upokojenci, ki so poslovodje …

To delo je enako obdavčeno kot delo po podjemni pogodbi. A pri tej obliki dela veljajo tudi omejitve: delo se lahko opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu, urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 evra, dohodek za opravljeno delo pa v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 evrov.

Delo upokojenca, ki je hkrati lastnik družbe | …

Upokojenec je 5% lastnik družbe in je prokurist iste družbe. Dela opravlja kot kratkotrajno delo (evidenca ur in M12, plačan pavšal za ZZ). Če se mu izplača dohodek iz naslova prokure me zanima, kaj je pri tem treba paziti oziroma, če je kaj ogrožen njegov status upokojenca?

Obdavčitev dohodkov direktorja lastnika, …

delo upokojenca kot prokurista
Kot določa zakon o dohodnini, se dohodki prokuristov, ki so ali niso družbeniki, štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja (38. člen ZDoh-2). Ob izplačilu takšnega dohodka se izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25 odstotkov.

Obdavčitev dohodkov direktorja lastnika, …

Reaktivacija upokojenca 24. saj dovoljuje le delo v obsegu 60 ur mesečno, ZPIZ-2 in sicer tako dvig izplačevanja dela starostne pokojnine iz 20 na 40 % v prvih treh letih za polno reaktivirane kot tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, prav tako pa tudi to,

Reaktivacija upokojenca - Svetovanje.si

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Prejeli smo vprašanje člana glede brezplačnega …

Upokojenec lahko to delo opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ne more prenašati v naslednji koledarski mesec. Kot določa Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca od 1.3.2020 znaša 5,05 EUR bruto.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡studio moderna slovenija
¡pečene bučke kot priloga
¡slovenske race
¡zakaj je voda motna
¡u r e d b o o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske
¡kje preveriti zgodovino avtomobila
¡kaj je formalna izobrazba
¡kaj je ebola
¡kaj je transakcijski račun
¡kaj je proračun

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032