"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

3. APA način citiranja in navajanja virov (po 5. verziji

diplomsko delo kot vir
Več kot tretjina se jih strinja, da je informacijsko- samodiagnosticiranju in je priljubljen vir informacij o zdravju in bolezni (Van de Belt, et al., 2013, Gage, Panagakis, 2012 cited in Drnovšek & Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo . Diplomsko delo . Diplomsko delo

Diplomsko delo - University of Ljubljana

DIPLOMSKO DELO TVEGANI KAPITAL KOT VIR FINANCIRANJA MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ Ljubljana, september 2005 KARMEN LI ČEN . IZJAVA Študentka KARMEN LI ČEN izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom doc. dr. MARKA PAHORJA in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

DIPLOMSKO DELO TVEGANI KAPITAL KOT VIR FINANCIRANJA …

DIPLOMSKO DELO KEMAL ČANDIČ LJUBLJANA, september 2019. UNIVERSITY OF LJUBLJANA velik potencial za ogrevanje, kot tudi za hlajenje objektov. Ta energija je shranjena v Zemljini vir energije pridobljen iz narave in shranjen v Zemljini notranjosti. Geotermalno energijo se

DIPLOMSKO DELO - FZAB

diplomsko delo kot vir
Diplomsko delo se osredotoča na rabo geotermalne energije tako v svetu kot tudi v Sloveniji. V svetu je raba geotermalne energije dokaj dobro razvita, kar pa ne velja za našo državo.

DIPLOMSKO DELO Zamenjava vira informacij kot vir spominske

diplomsko delo kot vir
Diplomsko delo z naslovom Mednarodno običajno pravo kot vir mednarodnega prava obravnava obiajno pravo kot najstareji mednarodnopravni vir ter ga uvra med ostale pomembne vire mednarodnega prava. Na mednarodnem podroju sodijo obiaji med formalne vire . Pri razvoju

DIPLOMSKO DELO - RUL

Diplomsko delo z naslovom Mednarodno običajno pravo kot vir mednarodnega prava obravnava običajno pravo kot najstarejši mednarodnopravni vir ter ga uvršča med ostale pomembne vire mednarodnega prava. Na mednarodnem področju sodijo običaji med formalne vire. Pri razvoju običajnega prava je pomemben tako čas kot tudi neko dejanje, katero se ponavlja v določenem …

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO KAKO

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2015 1 UVOD Kače so bile skozi zgodovino predstavljane kot vir občudovanja in strahu. Predstavljene so in so bile kot objekti čaščenja ali kot objekti prezira (Pought in sod., 1998, cit. v Tomažič,

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO …

DIPLOMSKO DELO Zamenjava vira informacij kot vir spominske zmote pri priči Oktober, 2011 Maja Anžič Mentor: doc. dr. Igor Areh

MAJA DUKARIĆ MEDNARODNO OBIČAJNO PRAVO KOT VIR

diplomsko delo kot vir
Diplomsko delo je namenjeno predvsem učiteljem Tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Na začetku je opisano kako sončne celice delujejo in njihov razvoj. Sledijo ZDA izstrelile satelit, ki je kot prvi satelit kot vir energije uporabljal sončne celice. Resnejše raziskave glede širše komercialne uporabe sončnih celic pa so se začele v

Internet kot učni vir in učno sredstvo v izobraževanju

diplomsko delo kot vir
Vir, ki je še v tisku, navajamo tako kot ostala dela, le da namesto letnice napišemo »v tisku«, tako na primer citiramo »Walker (v tisku) je ugotovil…«. Na enak način se delo v tisku citira tudi v seznamu virov na koncu članka, torej namesto letnice navajamo omenjeno besedno zvezo.

DIPLOMSKO DELO - CEK

Ikonografija kot vir vednosti o kulturi Močejcev: diplomsko delo. Želja Gregorc. Ž. Gregorc, 2013 - 128 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We havent found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: Ikonografija kot vir vednosti o kulturi Močejcev: diplomsko delo:

DKUM - MEDNARODNO OBIČAJNO PRAVO KOT VIR …

diplomsko delo kot vir
Uporaba toplotne črpalke kot vir ogrevanja in priprave tople sanitarne vode : diplomsko delo Ta stran uporablja JavaScript. Vaš brskalnik ne podpira JavaScripta ali pa je ta izklopljen.

DIPLOMSKO DELO - University of Ljubljana

Vir: Patton in Sawicki v Kustec-Lipicer (2006, 101). V nadaljevanju skušam poiskati informacije o uspešnosti in učinkovitosti delovanja politike ter njenih ukrepov, kar pomeni, da je moja naloga v bistvu programska in deloma učinkovna evalvacija. Programska evalvacija je evalvacijsko raziskovanje, ki je definirano kot družbeno

3. APA način citiranja in navajanja virov (po 5. verziji

diplomsko delo kot vir
Get this from a library! Internet kot učni vir in učno sredstvo v izobraževanju odraslih : diplomsko delo. [Klement Drofenik; Ana Krajnc]

DIPLOMSKO DELO - University of Ljubljana

Diplomsko delo z naslovom Mednarodno običajno pravo kot vir mednarodnega prava obravnava obiajno pravo kot najstareji mednarodnopravni vir ter ga uvra med ostale pomembne vire mednarodnega prava. Na mednarodnem podroju sodijo obiaji med formalne vire . Pri razvoju

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡kaj pomeni kri v urinu
¡slovenske shemale
¡zakaj lahko dosegajo kondenzacijski kotli deklarirane izkoristke čez 100%
¡kaj je swift koda
¡columbia slovenija
¡slovenske železnice mesečne vozovnice cena
¡kje so živeli grški bogovi
¡slovenske železnice zaposlitev 2015
¡kje lahko plačuješ z evri
¡slovenske zamejske ustanove

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032