"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Dnevnice za javni sektor in uredba - …

1. Dnevnice Zaposlenemu pripada dnevnica za službeno potovanje v državi, če potovanje traja več kot 12 ur. Višina dnevnice znaša 16 EUR. Šifranti OPN …Vrste potnih stroškov V šifrantu Vrste potnih stroškov ste si nov znesek dnevnice že uredili. Radi bi opozorili samo

Dnevnice-javni sektor - MedOverNet

9. osnovna plača za 1. plačni razred za javni sektor; od 1. januarja 2011 dalje: 430,80 EUR: 10. zajamčena plača od 1. avgusta 2006 (Ur. l. št. 114/2006) dalje : 237,73 EUR: 11. odpravnina ob upokojitvi (1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za prete­kle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca

Kilometrina | Podatki za izpolnjevanje potnih nalogov dnevnica slovenija javni sektor

Potni stroški za javni sektor v letu 2020 in 2021. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. 10. 2020 . Maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji od 1. 10. 2020 dalje. Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - november 2020 (za obračun stroškov prevoza

REPUBLIKA SLOVENIJA MINSTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice 13.12.2019, Vir: Verlag Dashöfer. Aktualne informacije o dnevnicah za tujino v letu 2019 si lahko preberete v strokovnem članku na portalu SEJA Dnevnice tujina 2019 javni sektor.. Napoved: Kmalu bo objavljen članek Dnevnice tujina 2020 javni sektor.

Dnevnice | Samostojni podjetnik

Dnevnice za gospodarstvo, veljavne od 1.1.2005 - 31.12.2006 (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo). nad 12 do 24 ur: 3.600 sit . nad 8 do 12 ur: 1.800 sit . nad 6 do 8 ur: 1.260 sit . 4. člen Uredbe (dnevnice)

Dnevnice za tujino - SAOP dnevnica slovenija javni sektor

Dnevnice - Slovenija. V Sloveniji poznamo tri vrste dnevnic za službena potovanja, ki se medsebojno razlikujejo glede na trajanje potovanja: polna dnevnica, za trajanje službenega potovanja nad 12 ur; polovična dnevnica, za trajanje službenega potovanja od 8 do 12 ur; znižana dnevnica, za trajanje službenega potovanja od 6 do 8 ur. Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja

Dnevnice Slovenija (domače dnevnice) 2021 - …

Dnevnice za tujino 2012 - od 7.7.2012, 2013, 2014 2. 1. 2013 Višina dnevnic za tujino po po sameznih državah od 7.7.2012. Trajanje DE ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter. Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa . Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev

Dnevnice | Potni nalog dnevnica slovenija javni sektor

Dnevnice za gospodarstvo, veljavne od 1.1.2005 - 31.12.2006 (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo). nad 12 do 24 ur: 3.600 sit . nad 8 do 12 ur: 1.800 sit . nad 6 do 8 ur: 1.260 sit . 4. člen Uredbe (dnevnice)

Dnevnice - koliko vam pripada? - Data d.o.o.

Dnevnice: Javni sektor – ločen obračun po dnevih. Če želite tak način izračuna dnevnic, Če želite tak način izračuna dnevnic, morate s kljukico označiti to polje.

Dnevnice | Javni sektor

REPUBLIKA SLOVENIJA MINSTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE DIREKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 16 50 F: 01 478 16 99 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: 0103-378/2014/4 Datum: 21.7.2014 Zadeva: Regres za prehrano med delom Na Ministrstvo za notranje zadeve ste posredovali e-vprašanje glede regresa za prehrano. Zanima vas, ali javnemu …

Kilometrina - javni sektor 2020 in 2021 - …

Višina dnevnice - Slovenija • dolžina potovanja znesek v € znesek v €, če je vključen zajtrk; nad 6 do 8 ur: 7,45 • nad 8 do 12 ur: 10,68: 9,08 • nad 12 do 24 ur : 21,39: 19,25 : To so tudi zneski, do katerega so dnevnice neobdavčene. Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se ga v urah: od dneva in ure začetka potovanja do dneva in

Dnevnice Slovenija (domače dnevnice) 2021 - … dnevnica slovenija javni sektor

Slovenija. EUR. 21,39. 19,25. 10,68. 9,08. 7,45. Davčna uredba ne predvideva znižanja dnevnice za brezplačno kosilo in/ali večerjo. Delodajalci to uredijo v svojih delovnopravnih pravilih. Zasebni sektor – službene poti v tujini za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020*: Država: Valuta: nad 14 do 24 ur (100 % znesek dnevnice) nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk (znižanje za 10 %) nad 8

Kilometrina - javni sektor 2020 in 2021 - … dnevnica slovenija javni sektor

dnevnica za službena potovanja v Sloveniji - nad 6 do 8 ur - nad 8 do 12 ur - nad 12 (dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00)*** - dnevnica za člana volilnega odbora: nad 8 ur do 12 ur dela še en znesek regresa za prehrano-ZUJF 3,52

Potni nalogi izračun dnevnic v javnem sektorju

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice 13.12.2019, Vir: Verlag Dashöfer. Aktualne informacije o dnevnicah za tujino v letu 2019 si lahko preberete v strokovnem članku na portalu SEJA Dnevnice tujina 2019 javni sektor.. Napoved: Kmalu bo objavljen članek Dnevnice tujina 2020 javni sektor.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡kot v filmu film
¡drugi krog volitev rezultati
¡mekinjski kros 2017 rezultati
¡umiranje kot družbeni pojav
¡veznik kot tudi
¡diesel slovenija
¡ponesimo v svet ime slovenija
¡kaj je kader
¡slovenske n0vice
¡kot delta

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032