"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)
Trajnostna mobilnost - CARE4CLIMATE

Več o projektu CARE4CLIMATE Kaj je ogljični odtis? nazaj na ostala področja V urbanih in drugih okoljih z velikimi gostotami prometa je postal promet glavni onesnaževalec ozračja , izjemno visoka odvisnost motoriziranega prometa od fosilnih goriv pa ga uvršča med največje vire toplogrednih plinov , ki povzročajo podnebne spremembe.

Okoljski odtis - Wikipedija, prosta enciklopedija kaj je ogljični odtis

KONTAKT. Focus, društvo za sonaraven razvoj. Sedež: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana Tel.: 01 515 40 80 e-mail: [email protected] Davčna številka: 54838444 Matična številka: 1134817

Ogljični odtis - EkoGLOBAL

Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike, …) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve, …).

Ogljični odtis – Umanotera

Več o projektu CARE4CLIMATE Kaj je ogljični odtis? nazaj na ostala področja Nizkoogljična družba. Za celosten prehod v nizkoogljično družbo, so poleg sistemskih sprememb in usmeritev odločevalcev, potrebne tudi spremembe številnih navad posameznikov na različnih področjih.

Ogljični odtis - EkoGLOBAL kaj je ogljični odtis

Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike …) in posrednega ogljičnega odtisa

Zmanjševanje ogljičnega odtisa v razredu in šoli s …

Kaj je ogljični odtis? Ljudje s svojim delovanjem oddajamo ogljikov dioksid. Oddaja ga že naše telo, s tem ko se segreva. Ko vdihnemo zrak, istočasno vdihnemo kisik. Ko izdihnemo, izdihnemo ogljikov dioksid. A naše telo odda tako malo ogljikovega dioksida, da to ne predstavlja bistvene težave.

Ogljični odtis | Portal Trajnostna energija

Okoljski odtis Slovenije (2007) Slovenija je v letu 2007 z odtisom 5,3 globalnih hektarjev na osebo presegla evropsko povprečje (4,7 gha/osebo). Povpraševanje po hrani, gorivih, lesu in vlaknih je dvakrat večje od biološke zmogljivosti obnavljanja, ki znaša 2,6 gha/osebo.K temu največ prispeva raba neobnovljivih virov energije, kot so fosilna goriva, predvsem v energetskem sektorju.

Zmanjševanje ogljičnega odtisa v razredu in šoli s … kaj je ogljični odtis

Kaj je ogljični odtis - opredelitev . Izraz ogljični odtis se uporablja za prikaz količine toplogrednih plinov, ki se izpuščajo v ozračje kot posledica različnih dejavnosti proizvodnje in / ali porabe blaga in storitev s strani človeka. Je eno najpomembnejših orodij v kvantifikacijskih študijah različnih toplogrednih plinov (GHG), ki jih najdemo v atmosferi.

Kaj je ogljični odtis? | OŠ Železniki

Kaj je ogljični oziroma CO 2 odtis? Izraz ogljični odtis (angl. carbon footprint) pomeni oceno izpustov ogljikovega dioksida (CO 2), za katero je odgovoren posameznik, podjetje ali organizacija. Vsak izdelek, surovina in storitev ima svoj ogljični odtis, od kosa kruha do pametnega telefona. Povprečen Slovenec ustvari sedem ton CO 2 na leto, kar je primerljivo z evropskim povprečjem.

Verifikacija ogljičnega odtisa - SIQ kaj je ogljični odtis

Ogljični odtis

Verifikacija ogljičnega odtisa - SIQ

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO 2).. Vstopamo v obdobje nizkoogljične družbe, v kateri nas ne zanimajo več le emisije toplogrednih plinov posamezne organizacije ali proizvoda, temveč nas zanimajo emisije organizacij ali proizvoda v

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡zakaj ima led manjšo gostoto kot voda
¡koncerti 2017 slovenija
¡vitamin c kot inhibitor
¡amazon echo slovenija
¡angleška liga rezultati
¡zakaj je joga dobra
¡kje je kalcij v hrani
¡tbilisijska ulica 59 1000 ljubljana slovenija
¡slovenija zimske olimpijske igre
¡bts slovenija

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032