"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Kdo so pravzaprav Slovenci po svetu in koliko jih je

Uporabljajo pa jo predvsem slovenski zamejci in izseljenci. Učenci, katerih sorodniki /znanci so zamejci/ izseljenci, povedo, kje le-ti živijo in kako govorijo - kje govorijo slovensko, s kom/kje pa v tujem jeziku. V 9. razredu navedejo države (in pokrajine), kjer živijo Slovenci kot zamejci in izseljenci. Poiščejo tudi

PREBIVALSTVO SLOVENIJE - Arnes

Pomemben del našega poslanstva pa je skrb za dostopnost gradiva, še posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije. Zato ponujamo slovenskim izseljencem in zamejcem brezplačno včlanitev v NUK z namenom dostopa do zbirke Biblos , kjer so na voljo izvirna slovenska leposlovna in strokovna dela ter dela prevedena v slovenski jezik.

Slovenci v zamejstvu in po svetu | Narodna in

Slovensko državljanstvo lahko pridobite: če je vsaj eden od vaših staršev slovenski državljan z rojstvom, če sta starša neznana ali brez državljanstva ali pa njuno državljanstvo ni znano če ste tujec in izpolnjujete pogoje ter podate vlogo – postopek imenujemo naturalizacija. V posebnih primerih lahko slovensko državljanstvo pridobite izredno in sicer, če to koristi državi zaradi

Kje po svetu živijo slovenski upokojenci in kje lahko s

Sicer pa po Zakonu o zunanjih zadevah za stike s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter ohranjanje jezika in kulture med njimi skrbijo konzulati. Po Zakonu o javni rabi slovenščine (13. člen) je Slovenija dolžna skrbeti za učenje in ohranjanje slovenščine med Slovenci, živečimi zunaj meja Republike

Slovensko državljanstvo – WWW.INFOTUJCI.SI

kje živijo slovenski izseljenci
Slovenska manjšina v Italiji je skupnost 83.000–100.000 v Italiji živečih avtohtonih prebivalcev slovenskega rodu. Poseljujejo 1511 km² veliko obmejno območje med Italijo in Slovenijo v deželi Furlanija - Julijska krajina (FJK) oz. njenih 36–52 občinah.. Slovenci so se na območje priselili v 7. stoletju in nekaj stoletij živeli pod oblastjo oglejskih patriarhov in goriških grofov.

Slovenska manjšina v Italiji - Wikipedija, prosta

Območja, kjer živijo so: Podjuna, Rož, Labotska dolina, Gure, med Dravo in Celovcem, Ziljska dolina, Sele, Globasnica in Železna Kapla. Nekaj jih živi tudi na Štajerskem; v Radgonskem kotu, Soboti, Arnežu, Ivniku in Lučanah (1500 prebivalcev). Slovenci so v Avstriji priznani kot manjšina z Avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955.

SLOVENCI V SOSEDNJIH DRŽAVAH IN SLOVENCI PO SVETU V …

kje živijo slovenski izseljenci
Žal pa državljanom, ki tako delajo kot tudi živijo v tujini, država prav nič ne olajša življenja. Zakonodaja najprej razlikuje med zdomci in izseljenci. Zdomci so državljani, ki so se začasno preselili v tujino, v Sloveniji pa obdržali stalno bivališče.

Kdo so pravzaprav Slovenci po svetu in koliko jih …

Območja, kjer živijo so: Podjuna, Rož, Labotska dolina, Gure, med Dravo in Celovcem, Ziljska dolina, Sele, Globasnica in Železna Kapla. Nekaj jih živi tudi na Štajerskem; v Radgonskem kotu, Soboti, Arnežu, Ivniku in Lučanah (1500 prebivalcev). Slovenci so v Avstriji priznani kot manjšina z Avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955.

Slovenski zamejci in izseljenci by Jure Kos - Prezi

Povemo lahko le to, da je največje število Slovencev zapustilo svojo domovino, ozemlje današnje Republike Slovenije, z avstroogrskim državljanstvom. Do prve svetovne vojne se je izselilo preko 300.000 Slovencev, največ v ZDA. Njihovi potomci – že šesta generacija – so današnji slovenski izseljenci.

ZAMEJCI- ljudje,ki so ostali za slovenskimi Materni jezik

kje živijo slovenski izseljenci
c) Narodnostne manjšine v Sloveniji v zamejstvu c) Glede na to, kje živijo Slovenci, lahko govorimo o » treh Slovenijah«: državljani Slovenije, zamejski Slovenci, slovenski izseljenci (največ v državah: ZDA, Kanada, Argentina, Avstralija, Nemčija, Francija, Velika Britanija ). Verska / religiozna sestava 6.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡okna satler slovenske konjice
¡kje kupiti filc
¡zakaj aminokisline
¡kot belo kot ljubezen
¡zdrav kot hren
¡macarons kje kupiti
¡kje kupiti čevlje preko spleta
¡arcteryx slovenija
¡kaj je trofeja
¡tek po zagorski dolini rezultati

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032