"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Obvezno zdravstveno zavarovanje - ZZZS

Zaposlen: V obvezno zdravstveno zavarovanje vas prijavi delodajalec. Nezaposlen: Obvezno zavarovanje si uredite sami. Za prijavo v obvezno zavarovanje potrebujete obrazec M-1; Študent/dijak : Dokler se šolate oziroma najkasneje do dopolnjenega 26. leta ste zavarovani kot družinski član in ne potrebujete dopolnilnega zavarovanja, ker vam zdravstvene storitve v celoti krije obvezno

Listine za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048. Pred vložitvijo prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048 je smotrno, da se preveri, ali morda oseba izpolnjuje pogoje za vključitev v zavarovanje kot družinski član. Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048: oseba, ki si ureja obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048. izpolni celotni

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje – …

VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT OBČAN po 21. točki 15. člena ZZVZZ I. Vlagatelj(ica): letu starosti - za prijavo otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje kot druţinskega člana), OSEBE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: - izpolnjena in podpisana priloga I (Obrazec o materialnem stanju oseb v skupnem gospodinjstvu) in dokazila o dohodkih in prejemkih …

Osnovno zdravstveno zavarovanje cena - E …

S predložitvijo pogodbe o zaposlitvi delodajalec dokaže, da oseba, za katero vlaga prijavo, izpolnjuje pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Podatke, s katerimi se ne preverja pravilnost podatkov v prijavi v zavarovanje (kot npr. plača, bonitete, letni dopust ipd.) se v pogodbi o zaposlitvi lahko prekrije.

VLOGA ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA …

- Postopek prijave v zavarovanje po zavarovalni podlagi 048 (na podlagi 20. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) - Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok (poglavje 2.1.2)

Kako urediti osnovno zavarovanje kot obcan? - …

obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan
Kot zavarovanci morajo biti v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZZVZZ, kot družinski člani pa so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 20. do 22. členu ZZVZZ. Za zavarovance je z ZZVZZ predpisana obveznost plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za njihovo

Urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Vlogo za uveljavljanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo mladoletne osebe s prebivališčem v MOL v zdravstveno zavarovanje preko občine lahko

Obvezno zdravstveno zavarovanje - kje in kako ga …

ZAVAROVANJA »KOT OBČAN« V skladu z 21. To čko prvega odstavka 15. Člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 76/2008-ZZVZZ-K), so do obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občani, upravi čeni državljani s stalnim prebivališ čem v Republiki Sloveniji, če niso zavarovani oziroma ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova

ZZZS - Obvezno zdravstveno zavarovanje

VLOGA ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA KOT OBČAN PO 21. TOČKI 15. ČLENA ZZVZZ Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, UL RS, ãt. 72/2006, UPB3, UL RS, ãt. 76/2008) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (UL …

ZZZS - Osebe s stalnim prebivaliscem v SI in ni 15 clen

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan. Vprašanje stranke: Katere kriterije je potrebno izpolnjevati za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot oseba brez prihodkov (t.i. občan) in kdo te kriterije preverja? Odgovor ZZZS: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki prvega odstavka 15. člena določa, da so v obvezno zdravstveno

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡aletheia slovenija
¡kaj vzeti v dubaj
¡kaj narediti če pes grize
¡slovenske železnice zurich
¡kaj je mobilni marketing
¡osrednja slovenija
¡kaj jedo zajci
¡kaj jedo kokoši
¡kaj je lotus notes
¡kot 45

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032