"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik slovenščina kot tuji jezik
IZPITNI CENTER razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.
Slovenščina in tuji jeziki - ZIK Črnomelj slovenščina kot tuji jezik
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik s svojimi programi celovito strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira. Deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Slovenščina kot tuji jezik. 16/4/2019 povečajo tudi kredibilnost ter lažje navežejo stike in sklepajo posle. Vsi so si edini, da je slovenščina kompleksen jezik, seveda pa stranke slovanskih korenin zelo hitro napredujejo, da bolje kot posameznik pozna lastni jezik, lažje mu gre učenje tujega jezika. Raziskave celo kažejo,
Slovenščina kot drugi in tuji jezik | Javni Zavod …
3. Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik Slovenščina kot drugi in tuji jezik je izobraževalni program, namenjen odraslim osebam, starejšim od 16 let. Program omogoča udeležbo v različnih oblikah tečajev in pridobitev javno veljavne listine o doseganju znanja slovenščine na treh jezikovnih ravneh – …
Slovenščina kot tuji jezik – OŠ Brinje Grosuplje slovenščina kot tuji jezik
Tuji jeziki in samozavesten govor odpirajo marsikatera vrata. Ne le angleščina, ki je že samoumevna, zaželeno je, da obvladamo vsaj še en tuji jezik. Odkrijte svojo dobro govorico. Spregovorite v izbranem tujem jeziku . Kameleon se prilagodi se vsakemu ozadju. Svoj jezik steguje povsod, kjer obstajajo življenjski pogoji zanj. Bodite kot
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana, Slovenia. 4.799 všečkov · O tem govori 309 oseb · 65 oseb je bilo tu. Courses of Slovene as a
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Vodja Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, dr. Ina Ferbežar, o aktivnostih Izpitnega centra in kandidatih, ki se prijavljajo na nj
Images of Slovenščina kot tuji jezik slovenščina kot tuji jezik
Učni načrti za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Učni načrt za začetni pouk slovenščine za učence priseljence. 1. vzgojno-izobraževalno obdobje; 2. vzgojno-izobraževalno obdobje; 3. vzgojno-izobraževalno obdobje; Izobraževanja; Projekti. Razvoj učnih gradiv. Tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence, avgust 2015
Slovenščina kot drugi in tuji jezik slovenščina kot tuji jezik
Slovenščina kot tuji jezik Zaradi naraščanja števila učencev, katerih prvi jezik ni slovenščina, na naši šoli poteka projekt Delo z učenci tujci . Osnovni cilj projekta je uspešnejše in hitrejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v šolsko okolje.
Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika | … slovenščina kot tuji jezik
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik slovenščina kot tuji jezik
Slovenščina kot drugi in tuji jezik . Tečaji v jezikovni šoli Cene Štupar so privlačni in zanimivi ter udeležencem pomagajo razvijati vse jezikovne spretnosti. Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika. Tečaje vodijo izkušeni in strokovno usposobljeni profesorji slovenščine,
Slovenščina kot drugi in tuji jezik – Jezikovna …
3. Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik Slovenščina kot drugi in tuji jezik je izobraževalni program, namenjen odraslim osebam, starejšim od 16 let. Program omogoča udeležbo v različnih oblikah tečajev in pridobitev javno veljavne listine o doseganju znanja slovenščine na treh jezikovnih ravneh – …
Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika | …
Slovenščina kot drugi in tuji jezik . Tečaji v jezikovni šoli Cene Štupar so privlačni in zanimivi ter udeležencem pomagajo razvijati vse jezikovne spretnosti. Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika. Tečaje vodijo izkušeni in strokovno usposobljeni profesorji slovenščine,
Slovenščina kot drugi in tuji jezik | Javni Zavod … slovenščina kot tuji jezik
SLOVENŠČINA kot drugi in tuji jezik. V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Slovenščina kot tuji jezik - LanguageSitter®
Zbornik Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu. S strokovno podporo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelka za slovenistiko, Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani je cilj programa zagotavljati kakovosten študij slovenščine na tujih univerzah,

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡glukozamin kot zdravilo
¡zakaj mi ne zazna zunanjega diska
¡kje boli slepič
¡kaj pomeni csc
¡glina kje kupiti
¡goal.com slovenija
¡pokrajine slovenija
¡satelitska slika slovenija
¡središčni kot formula
¡mazda slovenija

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032