"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

dLib.si - Svet slovenske narodne manjšine PGŽ

slovenske narodne manjšine
Slovenska manjšina v Italiji je skupnost 83.000–100.000 v Italiji živečih avtohtonih prebivalcev slovenskega rodu. Poseljujejo 1511 km² veliko obmejno območje med Italijo in Slovenijo v deželi Furlanija - Julijska krajina (FJK) oz. njenih 36–52 občinah.. Slovenci so se na območje priselili v 7. stoletju in nekaj stoletij živeli pod oblastjo oglejskih patriarhov in goriških grofov.

V hrvaški sabor prvič izvoljena predstavnica …

Varstvo romske skupnosti. V Sloveniji zagotavljamo posebne pravice tudi romski skupnosti, in sicer z uresničevanjem ustavne določbe, Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, ter drugih zakonov, ki vsebujejo določbe, ki se nanašajo na romsko skupnost.

Nacionalni svet slovenske narodne manjsine

slovenske narodne manjšine
slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 121 5.5.2 Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko 123 5.5.3 Slovenski parlamentarci in madžarski Slovenci 124

Uncategorized | Nacionalni svet slovenske narodne …

slovenske narodne manjšine v Vojvodini skrb za slovenski jezik. Hipotezo preverjam s pridobivanjem podatkov o različnih načinih, prek katerih za slovenski jezik skrbijo tako društva Slovencev kot tudi slovenska država. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela: prvi je teoretični, sledi praktični del. Po

VOLITVE V NACIONALNI SVET SLOVENSKE …

slovenske narodne manjšine
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71) Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2) Pravice pravice pridržane (75) status pravic neznan (1) Dostop Prost (76) Išči med rezultati (76) Razvrsti po: ustreznosti. ustreznosti; datumu naraščajoče; datumu padajoče

Slovenci v sosedstvu in po svetu ter manjšine pri …

slovenske narodne manjšine
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (76) Content Biographies (3) Ethnology (1) Politics (71) Publisher Slovenski dom KPD Bazovica (71) Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3) Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)

Nacionalni svet slovenske narodne manjsine | …

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine ima 15 članov. Je najvišje predstavniško telo Slovencev v Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja

Narodne manjšine v Srbiji volijo svoje predstavnike …

Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (BHUNS) 18. 12. 2019. Sporočilo za javnost po 1. seji Komisije Vlade RS za narodni skupnosti; 6. 6. 2019.

Slovenski parlament in narodnomanjšinska problematika

slovenske narodne manjšine
Narodna manjšina je etnična skupnost, ki je večinoma zaradi političnih razlogov ostala zunaj svoje matične države.. Po navadi so manjšine zavarovane s strani večinskega prebivalstva s posebnimi zakoni. V preteklosti (do druge polovice 20. stoletja) so bile narodne manjšine žrtve prisilne asimilacije s strani večinskega prebivalstva.. V Sloveniji imamo dve tradicionalni nacionalni

dLib.si - Svet slovenske narodne manjšine PGŽ

Manjšine so razkošje, ki na nepogrešljiv način bogatijo etnično in kulturno podobo večinskega naroda. Zato je matična država dolžna storiti vse kar je v njeni moči, da zajezi asimilacijo in manjšini omogoči varno preživetje. V minulih dneh sem spremljal novice in razpravo okrog težav, ki jih sproža odsotnost zapisa slovenskega jezika v koroško deželno ustavo.

Varstvo narodnih in romske skupnosti | GOV.SI

Izven meja Republike Slovenije živi 500.000 Slovenk in Slovencev. Skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce je ustavna kategorija, zato Republika Slovenija skrbi za Slovence zunaj svojih meja ter pospešuje njihovo sodelovanje predvsem na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, gospodarskem, športnem in drugih področjih.

Narodna manjšina - Wikipedija, prosta enciklopedija

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja, ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja

OBISK PREDSTAVNIKOV NACIONALNEGA SVETA NA …

slovenske narodne manjšine v Avstriji. S svojim podpisom zagotavljam, da: je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; sem poskrbela, da so delo in druga mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;

VOLITVE V NACIONALNI SVET SLOVENSKE …

Spoštovani, Nacionalni svet slovenske narodne manjšine vas vabi na prireditev Zvok besed (literarno-glasbena prepletanja) – ki bo v Kruševcu, 18. marca 2012 ob 12. uri v Galeriji Milića od Mačve. Zvok besed je prvi projekt Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine s področja kulture in …

Imeti narodne manjšine je razkošje - Domovina

slovenske narodne manjšine
Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja, ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡slovenske krvi
¡sklad za 50 krog eurojackpot
¡spermiogram kje
¡nutool servis slovenija
¡najboljše slovenske spletne trgovine
¡volitve 2018 rezultati 24 ur
¡makroni kje kupiti
¡zakaj urin zaudarja
¡ratitovec 2016 rezultati
¡najvišje slovenske ceste

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032