"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)
PRVI TEDEN SAMOSTOJNEGA DELA KROG
S - središče kroga - središčni kot. krožni izsek Na enak način kot si izpeljal obrazec za obseg krožnice in za dolžino loka, tako boš poiskal tudi obrazec za del krožne ploskve, ki pripada središčnemu kotu a, to je za ploščino krožnega izseka.
KROG FORMULE - matzapiski.si središčni kot kroga
6.Izračunaj polmer kroga z obsegom 26ˇcm. 7.Obseg kroga je 14;5ˇcm. Izračunaj njegov polmer. 8.Ploščina kroga je enaka 25ˇcm2. Izračunaj njegov premer. 9.Izračunaj obseg kroga s ploščino 100ˇdm2. 10.Središčni kot v krogu s premerom 6 cm meri 29 . Izračunajte dolžino krožnega loka nad tem središčnim kotom in ploščino kroga.
Geometrija v ravnini - skupnost.sio.si
Krog opišemo s središčem (točka S) in polmerom (razdalja r) oziroma premerom (razdalja d, ki je dvakratnik polmera). Središče določa položaj kroga v ravnini, polmer pa njegovo velikost.
I. KROG IN NJEGOVI DELI - ponovitev - Ludvik
1. Premer kroga meri 28 dm, Izračunaj obseg in ploščino kroga. 2. 0Koliko meri lok v krogu s polmerom 16 cm, če meri središčni kot 120 ? 3. Obseg kroga meri 420 cm. Koliko meri ploščina tega kroga? 4. Premer kroga je 14 cm, v njem pa središčni kot 450. a) Koliki del kroga
Ploščina kroga | Teorija s primeri | Inštrukcije …
Središčni kot (α) je kot, ki ima vrh v središču kroga, kraka pa sta poltraka, ki potekata iz središča skozi poljubni točki na krožnici. II. OBSEG KROGA Cilj: - poznam razmerje med obsegom in premerom kroga, - poznam število 𝜋, - znam izračunati obseg kroga z danim premerom oziroma polmerom,
Ploščina kroga | Teorija s primeri | Inštrukcije Horizont središčni kot kroga
S - središče kroga. - središčni kot. krožni izsek. Na enak način kot si izpeljal obrazec za obseg krožnice in za dolžino loka, tako boš poiskal tudi obrazec za del krožne ploskve, ki pripada središčnemu kotua, to je za ploščino krožnega izseka.
Krog in krožnica :: OpenProf.com
Króžni lók je v geometriji del krožnice omejen z dvema točkama, ki ju imenujemo krajišči.Če krajišči povežemo s središčem krožnice, dobimo središčni kot nad danim lokom.. Če središčni kot meri θ radianov, je dolžina ustreznega krožnega loka enaka: =. Če središčni kot meri α stopinj, je dolžina ustreznega krožnega loka enaka ∘ obsega krožnice:
Gregor Rabič, Maja Mihelčič, Lucija Žumer Krog
Večji je kot, večja je ploščina krožnega izseka. Če meri središčni kot 180° predstavlja krožni izsek polkrog. Velikost kotov izražamo v kotnih stopinjah ali pa v radianih. Formula za ploščino krožnega izseka kadar imamo kot v stopinjah je: Kadar pa imamo kot v radianih pa je formula za izračun ploščine krožnega izseka:
Geometrija v ravnini - skupnost.sio.si
6.Izračunaj polmer kroga z obsegom 26ˇcm. 7.Obseg kroga je 14;5ˇcm. Izračunaj njegov polmer. 8.Ploščina kroga je enaka 25ˇcm2. Izračunaj njegov premer. 9.Izračunaj obseg kroga s ploščino 100ˇdm2. 10.Središčni kot v krogu s premerom 6 cm meri 29 . Izračunajte dolžino krožnega loka nad tem središčnim kotom in ploščino kroga.
Krog in njegovi deli – Travel Math Class
Krog in krožnica. Krožnicaje množica ravninskih točk, ki so enako oddaljene od dane točke S. Točko Simenujemo središčekrožnice, razdalja med središčem in poljubno točko na krožnici pa jepolmerali radijkrožnice. Krožnici sta skladni, če in samo če imata enako dolga polmera.
Gregor Rabič, Maja Mihelčič, Lucija Žumer Krog
Formule za krog :) Formula za lok, krožni izsek, krožni odsek, kaj je središčni kot in kaj obodni kot, formula za polmer včrtanega in očrtanega kroga, formula za obseg in ploščino kroga, kaj je talesov izrek, tetiva, tangenta, mimobežnica
PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA
41) Središčni kot 72° v krogu odreže lok dolžine 4S cm. Določi natančno ploščino tega krožnega izseka. 42) Izračunaj ploščino krožnega izseka, ki ga v krogu s polmerom 10 cm izreže središčni kot 45°. Kolikšen bi moral biti polmer drugega kroga, ki bi imel enako ploščino kot ta krožni izsek? Kolikšna bi bila
Krožni lok - Wikipedija, prosta enciklopedija
SREDIŠČNI KOT, KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK V krog na sliki vriši središčni kot 75°.Izmeri dolžino tetive, ki jo določa kot. Krogu s polmerom 2 cm vriši 2 cm dolgo tetivo.Izmeri velikost središčnega kota, ki ji pripada. Nariši krožnico s središčem v točki S in polmerom 2 cm. Na krožnici nariši 3 cm dolgo tetivo in določi središčni kot, ki mu ta tetiva pripada.
Krog in krožnica središčni kot kroga
Krožni izsek je del kroga, ki ga določa središčni kot. Omejen je z dvema polmeroma in krožnim lokom. Na njegovo velikost vplivata središčni kot in polmer kroga. Njegovo ploščino bomo označevali s p iz. 2. PLOŠČINA POLJUBNEGA KROŽNEGA IZSEKA Od česa …
UČNI LIST – Ploščine geometrijskih likov središčni kot kroga
SREDIŠČNI KOT (α)je kot, ki ima vrh v središču kroga, kraka pa sta poltraka, ki potekata iz središča skozi KROG (K) je množica vseh točk ravnine, ki so od izbrane točke S te ravnine oddaljene kvečjemu za neko določeno razdaljo r. Izbrano točko S imenujemo središče kroga. Površina je ploščina kroga MIMOBEŽNICA (m) je

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡denar kot dolg
¡durs slovenske konjice
¡kje kupiti volno
¡zakaj se vino peni
¡coca cola kot čistilo
¡slovenija donor
¡ric rezultati 2018
¡kaj je osebnost
¡valtra slovenija
¡pehtran kot začimba

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032