"Co-construyendo puentes de significado"
Del 6 al 9 de Julio de 2016
Barcelona (España)

Tudi v Evropi iščejo rešitev za lesno panogo - Delo

Premierni nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije. Stanje lesne industrije v Sloveniji/vpliv COVID krize, trendi, izzivi, težave, priložnosti. Ukrepi države za spodbujanje vlaganj in razvoja v lesni panogi. Zelena javna naročila. Evropski zeleni dogovor. Lesene stavbe za zeleno prihodnost. Krožno, digitalno, pametno

Brezplačni e-priročnik za podjetja | Podjetniški portal

To je lepo slišati. Ampak težavam niti v tem delu slovenske lesne industrije še kar ni videti konca. Res je. Bojim se, da bo v prihodnjih mesecih doseženo dno, vsaj kar se tiče prestrukturiranja lesne industrije. Podjetja propadajo tudi zato, ker so les izdatno izpodrinili nadomestki.

Odkrito iz državnega zbora: O stanju slovenske lesne strategija slovenske lesne industrije

3.7 Prihodnost lesne industrije v luči prizadevanj za ohranjanje delovnih mest 48 4 Pravni vs. stvarni vidik delavskih predstavništev 50 4.1 Delavska predstavništva po zakonodaji 50 4.1.1 Nadzorni svet 50 4.1.2 Delavski direktor 51 4.1.3 Svet delavcev 51 4.2 Odnos podjetje – sindikat 53 4.3 Odnos sindikat – svet delavcev 55

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Na …

Kropivšek, J., Milavec, I., & Likar, B.: Analiza poslovanja slovenske lesne panoge Les/Wood, Vol. 66, No. 2, November 2017 49 Osnova verižnega indeksa se spreminja

Nova strategija za preboj lesno predelovalne …

8 Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina Tabela br. 55. Učešće industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u dugu Tabela br. 56. Izvoz i uvoz u Bosni i Hercegovini po područjima i odjeljcima KD Tabela.br. 57.

ANALIZA STANJA IN TRENDOV SLOVENSKE LESNE PANOGE

3.1.2 Strategija in strateško planiranje Med njimi so tudi razni neuspeli poizkusi združevanja slovenske lesne industrije preko raznih grozdov in razvojnih centrov v preteklosti, vpliv svetovne recesije 21. stoletja ter morda pomanjkanje ustrezne državne, regijske in podjetniške strategije razvoja.

Matej Feguš: Zavozili smo, a smo lahko najboljši

Dejavniki slovenske lesne industrije: stanje v lesni industriji se izboljšuje. Z novimi investicijami v predelavo lesa se povečuje domače povpraševanje, kar bo imelo pozitivne vplive tudi na trg gozdnih-lesnih sortimentov ter na ponudbo lesnih ostankov, ki so uporabni predvsem v energetske namene.

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI SLOVENSKIH SREDNJE VELIKIH PODJETIJ strategija slovenske lesne industrije

Primeri iz slovenske poslovne prakse dokazujejo, da so lahko iskanje, oblikovanje in zadovoljevanje ozkih tržnih niš prava razvojna strategija. Preden se podjetje odloči za nišno strategijo, se mora zavedati zahtevnosti in pasti, ki jih ta prinaša, opozarja Aleš Cantarutti iz Fabrike plus.

Uspeh slovenske lesne industrije leži v nišah - …

Usmeritve Slovenske industrijske politike 4. AKTIVNOSTI ZA DOLGORO ČNI RAZVOJ INDUSTRIJE •Spodbujanje internacionalizacije in koriščenje u činkov globalizacije za pove čanje vpetosti gospodarstva v mednarodne tokove poslovanja, •Spodbujanje industrijskega oblikovanja , ki se nanaša predvsem na krepitev blagovnih znamk ter

Slovenska industrijska politika - SIP

Odkrito iz državnega zbora: O stanju slovenske lesne industrije in gozdov. Slovenija; Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. je bila ustanovljena ravno zaradi pomanjkanja celostne strategija upravljanja, ravnanja in gospodarjenja z državnimi gozdovi v preteklosti. Koncesionarski sistem se je namreč v več kot dvajsetletnem obdobju

ANALIZA POSLOVANJA SLOVENSKE LESNE PANOGE SLOVENIAN …

Na osmem razvojnem dnevu gozdno lesnega sektorja o strateški vlogi slovenske lesne industrije 20.03.2020 V prvi polovici marca je v okviru sejma Dom potekal osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja z naslovom Lesna industrija ključna za boj proti podnebnim spremembam.

+ Info. sobre la Sede del Evento

+ Info. sobre la Cena de Gala


Programme Abstracts

¡kot v raju
¡zakaj se moški oddalji
¡zakaj je branje pomembno
¡kje je snemana žlahtna štorija
¡fit slovenija
¡kje plačevati z bitcoini
¡firmware kaj je
¡klapa skala od kje so
¡smučarski skoki danes rezultati
¡kaj jedo koze

Todos los derechos reservados © 2015-2016
Este sitio web no utiliza cookies reguladas por la L.S.S.I.

Legislación aplicable


(+34) 927 260 197

aetencongress@gmail.com


AETEN - Ronda del Carmen, 35 Bajo H - 10002 Cáceres (España) - NIF: G10415032